Skip links

黃寶石脂香潘趣

配方

沛綠雅原味氣泡水 150ml
琴酒 20ml
澄清優格牛奶 45ml
檸檬馬鞭草及丁香作為裝飾
適量冰塊

步驟一

在杯中加入琴酒、澄清優格牛奶及冰塊後攪拌均勻

步驟二

倒入沛綠雅氣泡水後適當攪拌

步驟三

加入檸檬馬鞭草及丁香作為裝飾即可

黃寶石脂香潘趣

其他調飲